Điều hòa Daikin

Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều Inverter FTKF60XVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều Inverter FTKF60XVMV - Chính hãng

23.250.000 đ -20%

28.890.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 18000 BTU 2 chiều Inverter FTHF50VVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 18000 BTU 2 chiều Inverter FTHF50VVMV - Chính hãng

19.800.000 đ -18%

24.090.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều Inverter FTHF60VVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều Inverter FTHF60VVMV - Chính hãng

27.700.000 đ -15%

32.690.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 25.600 BTU 2 chiều Inverter FTHF71VVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 25.600 BTU 2 chiều Inverter FTHF71VVMV - Chính hãng

31.300.000 đ -15%

36.790.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều Inverter FTXV25QVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều Inverter FTXV25QVMV - Chính hãng

11.050.000 đ -24%

14.590.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều Inverter FTXV35QVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều Inverter FTXV35QVMV - Chính hãng

13.950.000 đ -22%

17.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 22000 BTU 2 chiều Inverter FTXV60QVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 22000 BTU 2 chiều Inverter FTXV60QVMV - Chính hãng

30.700.000 đ -18%

37.590.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 24000 BTU 2 chiều Inverter FTXV71QVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 24000 BTU 2 chiều Inverter FTXV71QVMV - Chính hãng

34.650.000 đ -17%

41.590.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều Inverter FTKB25XVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều Inverter FTKB25XVMV - Chính hãng

8.250.000 đ -17%

9.890.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều Inverter FTKB35XVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều Inverter FTKB35XVMV - Chính hãng

10.150.000 đ -18%

12.390.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều Inverter FTKB50XVMV - Chính hãng

Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều Inverter FTKB50XVMV - Chính hãng

16.250.000 đ -17%

19.590.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTKY60WVMV 1 chiều Inverter 21000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTKY60WVMV 1 chiều Inverter 21000 BTU - Chính hãng

29.150.000 đ -7%

31.200.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTF25XAV1V 1 chiều 9000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTF25XAV1V 1 chiều 9000 BTU - Chính hãng

6.850.000 đ -17%

8.250.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTF35XAV1V 1 chiều 12000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTF35XAV1V 1 chiều 12000 BTU - Chính hãng

8.850.000 đ -20%

11.050.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTF50XV1V 1 chiều 18000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTF50XV1V 1 chiều 18000 BTU - Chính hãng

14.050.000 đ -21%

17.800.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTHF25XVMV 2 chiều Inverter 9000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTHF25XVMV 2 chiều Inverter 9000 BTU - Chính hãng

10.450.000 đ -7%

11.290.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTHF35XVMV 2 chiều Inverter 12000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTHF35XVMV 2 chiều Inverter 12000 BTU - Chính hãng

12.800.000 đ -10%

14.290.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Daikin FTXM25XVMV 2 chiều Inverter 9000 BTU - Chính hãng

Điều hòa Daikin FTXM25XVMV 2 chiều Inverter 9000 BTU - Chính hãng

13.500.000 đ -20%

16.920.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

1 2
So sánh sản phẩm